Lab-movie Đại học Thái Nguyên

Lab - Movie (Labour Market Observatory in Vietnam universities) là Dự án “Nghiên cứu thị trường lao động tại các trường đại học của Việt Nam” được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2023, dưới sự chủ trì của Đại học Padova, Italia. Đây là dự án hợp tác đa quốc gia nhằm chuyển giao năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam từ các tổ chức và các trường Đại học ở châu Âu.

Mục tiêu cụ thể của dự án:

+ Cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường lao động thuộc ba nhóm ngành Du lịch, Công nghệ thực phầm, Điện tử viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam;

+ Thúc đẩy sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp, đưa ra đề xuất chỉnh sửa chương trình đào tạo để cải thiện chất lượng đào tạo tại các trường đại học theo nhu cầu của thị trường lao động;

+ Cung cấp thông tin hữu ích cho sinh viên các trường đại học nhằm tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp;

+ Hỗ trợ phát triển kinh tế tri thức, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, tạo việc làm, kích thích tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống.

Kết quả nghiên cứu của dự án Lab- Movie, một mặt sẽ giúp sinh viên các trường đại học của Việt Nam có định hướng trong quá trình học tập, có ý tưởng rõ ràng về công việc phù hợp trong tương lai, mặt khác sẽ giúp các trường đại học tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thiết thực theo yêu cầu của thị trường lao động. Dự án cũng giúp giảng viên các trường đại học định hướng triển khai bài giảng và các hoạt động dạy học nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết. Về phía doanh nghiệp, nền tảng dữ liệu của dự án sẽ cho phép cập nhật định kỳ nhu cầu lao động của nhà tuyển dụng và kết nối bền vững với các trường đại học.