Tại Thái Nguyên, lượng khách du lịch luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao hàng năm. Doanh thu du lịch hàng năm tăng 10-15%, khách du lịch lưu trú tăng 18-20%, khách du lịch nội địa tăng 8 – 10%, khách du lịch quốc tế tăng trên 5%. Với hơn 400 cơ sở lưu trú (khoảng 50 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 2 sao trở lên), 25 đơn vị lữ hành (3 quốc tế), và hàng trăm nhà hàng, cơ sở du lịch của tỉnh phát triển mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Với hơn 2.000 phòng, ngành du lịch đã góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, giải quyết việc làm cho 3.500 lao động. Năm 2018, du lịch đóng góp hơn 400 tỷ đồng cho ngân sách địa phương.

Bảng 1Kết quả du lịch Thái Nguyên năm 2017, 2018, 2019

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019
(ước tính)
1. Tổng số khách du lịch 2,064,537 2,229,700 2,506,481 2,900,000
– Khách quốc tế 64,055 66,297 70,297 75,300
– Khách nội địa 2,000,482 2,163,403 2,436,184 2,824,700
-Khách du lịch được phục vụ bởi cơ sở lưu trú 903,362 947,625 1,023,435 1,000,000
– Khách du lịch được phục vụ tại điểm tham quan 1,065,523 1,172,075 1,347,986 1,750,000
– Khách du lịch do các công ty du lịch phục vụ 95,652 110,000 135,060 150,000
2. Tổng thu nhập (tỷ đồng) 250 310 405 430

 (Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên)

Bảng trên cho thấy tổng lượng khách và doanh thu từ hoạt động du lịch tại Thái Nguyên tăng đều qua các năm. Cụ thể, trong năm 2017, tổng số khách đến Thái Nguyên tăng 8% so với năm 2016, trong đó khách quốc tế tăng 3,5%. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ tăng gần 5%, khách du lịch phục vụ tại các điểm du lịch tăng 10%, khách du lịch phục vụ các công ty du lịch tăng 15% so với năm 2016; tổng doanh thu từ các cơ sở kinh doanh du lịch tăng 24% so với năm 2016. Năm 2018, tổng lượt khách đạt 2.506.481 lượt, trong đó khách quốc tế tăng 6% so với năm 2017. Khách du lịch do cơ sở lưu trú phục vụ tăng 8%, khách du lịch phục vụ tại điểm tham quan tăng 16%, khách du lịch do các công ty lữ hành phục vụ tăng 22% so với năm 2017; tổng thu từ các doanh nghiệp du lịch tăng 30% so với năm 2017. Năm 2019, tổng lượng khách tăng 15%, trong đó khách quốc tế tăng tăng 7,1%, khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt 97,7% so với cùng kỳ năm 2018, khách du lịch phục vụ điểm tham quan tăng 29,8%, khách du lịch do các hãng lữ hành phục vụ tăng 11% so với năm 2018; tổng thu từ các cơ sở kinh doanh du lịch ước đạt VND 430 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở xác định tiềm năng hoạt động du lịch, Thái Nguyên đã đặt ra mục tiêu đón khoảng 3,6 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020; trong giai đoạn 2021-2030, dự kiến tốc độ tăng trưởng du lịch bình quân đạt 10%/năm, đóng góp 6% GRDP, làm cho du lịch một ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã ban hành nhiều chính sách để phát triển du lịch. Thái Nguyên tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương và địa phương để đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất du lịch, nâng cao nhận thức của người dân về phát triển du lịch, quảng bá các sự kiện du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp cùng cộng đồng phát triển du lịch, tạo ra sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tài nguyên du lịch nhân văn.

Được phát hành Tháng Ba 16, 2022
Tác giả Do Linh
Các chủ đề Đại lý du lịch và lữ hành
Copyright © 2022 Thai Nguyen University